Ogłoszenia

JAK OTRZYMAĆ PASZPORT KIBICA NA MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2018

Szanowni Państwo, informujemy że istnieje możliwość złożenia wniosku o otrzymanie "Paszportu Kibica" na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018. Prosimy korzystać ze strony internetowej www.fan-id.ru.

Prosimy również kożystać z podanej niżej instrukcji w języku angielskim.

 


O karcie migracyjnej

Zgodnie z decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 sierpnia 2004 roku №413 "O karcie migracyjnej" przy wjeżdzie do Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany uzyskać i wypełnić kartę migracyjną, okazać ją osobie urzędowej organu kontroli granicznej, która po porównaniu informacji zawartej w karcie migracyjnej z informacją zawartej w jego wizie i paszporcie, odnotuje w karcie migracyjnej znak wjazdowy do Federacji Rosyjskiej.

Blankiety karty migracyjnej są wydawane cudzoziemcom podczas ich wjazdu do Federacji Rosyjskiej bezpłatnie przez urzędników kontroli granicznej lub przedstawicieli organizacji świadczących usługi transportowe na rzecz osób wjeżdżających na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Cudzoziemiec używa kartę migracyjną w okresie jego pobytu w Federacji Rosyjskiej i prezentuje ją wraz z innymi dokumentami do rejestracji w miejscu pobytu.

W przypadku uszkodzenia lub straty karty migracyjnej, cudzoziemiec w ciągu trzech dni musi poinformować przedstawicieli organów terytorialnych MSW Federacji Rosyjskiej w miejscu zamieszkania. Po prezentacji dokumentów, na podstawie których cudzoziemiec wjechał do Federacji Rosyjskiej, otrzyma on duplikat karty migracyjnej za darmo.

Po opuszczeniu Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany oddać kartę migracyjną osobom urzędowym władz granicznych na punkcie kontrolnym granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.


UWAGA

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 07 LIPCA 2017 R. PRZESTAJĄ FUNKCJONOWAĆ CENTRA WIZOWE IFS-GLOBAL W GDAŃSKU I OLSZTYNIE.

OD 8 LIPCA 2017 R. ZACZYNA FUNKCJONOWAĆ NOWE ROSYJSKIE CENTUM WIZOWE "VFS.GLOBAL"

INFORMACJA WIZOWA

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym w Gdańsku (adres: ul. Partyzantów 8, lok. 101, 80-254 Gdańsk, infolinia +48 22 1021735, 22 3971787, www.vfsglobal.com/russia/poland) lub osobiście w Konsulacie Generalnym po uprzednim zarejestrowaniu się TUTAJ

 

 


O PASZPORCIE KIBICA NA PUCHAR KONFEDERACJI FIFA 2018

W dniach 14 czerwca - 15 lipca 2018 roku w miastach Moskwa, Sankt-Petersburg, Soczi, Kazań, Jekaterynburg, Kaliningrad, Niżny Nowogród, Rostow nad Donem, Samara, Saransk, Wołgograd odbędą się mecze piłki nożnej  Mistrzostwa Świata w piłce nożnej FIFA 2018.

Zgodnie z regułami określonymi w ustawodawstwie rosyjskim wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyjazd cudzoziemców oraz bezpaństwowców, znajdujących się w charakterze widzów predsięwzięć sportowych, odbywa się bez usyskania wiz na podstawie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i uznawanych jako takie przez Federację Rosyjską oraz personalnej kartki widza ("paszport kibica"). Dodatkową informację dotyczącą zawodów można znaleźć na stronie internetowej:  welcome2018.com


ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ

 

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  W  KONSULACIE  GENERALNYM  ODBYWA SIĘ  WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE REJESTRACJI W KOLEJCE ELEKTRONICZNEJ:

ZAPISAĆ SIĘ W SPRAWIE WIZY (ENGLISH VERSION)

PRZY REJESTRACJI KILKU CZŁONKÓW RODZINY KAŻDA OSOBA MUSI BYĆ ZAPISANA ODDZIELNIE


***


UWAGA!

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku informuje, że w związku z decyzją władz Rzeczypospolitej Polskiej od 4 lipca b.r. tymczasowo wstrzymuje się przekroczenie granicy rosyjsko-polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej na podstawie zezwoleń, wydanych w ramach małego ruchu granicznego (MRG).

Analogiczne tymczasowe ograniczenia są wprowadzane przez stronę rosyjską wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.


INFORMACJE

ROSYJSKIE CENTRUM WIZOWE

Dla złożenia dokumentów na wyrobienie wizy rosyjskiej radzimy Państwu zgłośić się do Rosyjskiego Centrum Wizowego, które znajduje się pod adresem: Gdańsk, ul. Partyzantów 8/102, strona...

UWAGA KOMPANII TRANSPORTOWYCH !

Zgodnie z informacją Ministerstwa transportu Federacji Rosyjskiej, od dnia 15  kwietnia b.r. na terytorium Federacji Rosyjskiej wchodzą w życie zmiany w trybie funkcjonowania systemu...