Ogłoszenia

ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ

SZANOWNI PAŃSTWO!

12 czerwca b.r. w związku z obchodami Święta Narodowego Rosji Konsulat Generalny będzie nieczynny.

 

 

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  W  KONSULACIE  GENERALNYM  ODBYWA SIĘ  WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE REJESTRACJI W KOLEJCE ELEKTRONICZNEJ:

ZAPISAĆ SIĘ W SPRAWIE WIZY (ENGLISH VERSION)

PRZY REJESTRACJI KILKU CZŁONKÓW RODZINY KAŻDA OSOBA MUSI BYĆ ZAPISANA ODDZIELNIE


O PASZPORCIE KIBICA NA PUCHAR KONFEDERACJI FIFA 2018

W dniach 17 czerwca - 2 lipca 2017 roku w miastach Moskwa, Sankt- Petersburg, Soczi, Kazań odbędą się mecze piłki nożnej Pucharu Konfederacji FIFA 2017, a w dniach 14 czerwca - 15 lipca 2018 roku w miastach Moskwa, Sankt-Petersburg, Soczi, Kazań, Jekaterynburg, Kaliningrad, Niżny Nowogród, Rostow nad Donem, Samara, Saransk, Wołgograd odbędą się mecze piłki nożnej  Mistrzostwa Świata w piłce nożnej FIFA 2018.

Zgodnie z regułami określonymi w ustawodawstwie rosyjskim wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyjazd cudzoziemców oraz bezpaństwowców, znajdujących się w charakterze widzów predsięwzięć sportowych, odbywa się bez usyskania wiz na podstawie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i uznawanych jako takie przez Federację Rosyjską oraz personalnej kartki widza ("paszport kibica").Szczegółową informację w sprawie otrzymania personalnej kartki widza ("paszportu kibica") na mecze piłki nożnej Pucharu Konfederacji 2017, wzór "paszportu kibica" oraz dodatkową informację dotyczącą zawodów można znaleźć na stronach internetowych: www.fan-id.ru, www.welcome2018.com


UWAGA

INFORMACJA WIZOWA

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskich Centrach Wizowych w Gdańsku (adres: ul. Partyzantów 8, lok. 102, 80-254 Gdańsk, +48 22 5640902, www.poland-ifs.com, info@poland-ifs.com) i w Olsztynie (adres: ul. Dąbrowszczaków 18/11, 10-540 Olsztyn,  +48 22 564 09 80, www.poland-ifs.com, info@poland-ifs.com) lub osobiście w Konsulacie Generalnym po uprzednim zarejestrowaniu się TUTAJ

Szczegóły

Dokumenty na zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego są składane w Rosyjskich centrach wizowych w Gdańsku i Olsztynie. UWAGA ! Opłata za zezwolenia jest dokonywana bezpośpednio w Centrum Wizowym. Środki wpłacone przez interesantów nie w Centrum Wizowym nie podlegają zwrotowi.


***


UWAGA!

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku informuje, że w związku z decyzją władz Rzeczypospolitej Polskiej od 4 lipca b.r. tymczasowo wstrzymuje się przekroczenie granicy rosyjsko-polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej na podstawie zezwoleń, wydanych w ramach małego ruchu granicznego (MRG).

Analogiczne tymczasowe ograniczenia są wprowadzane przez stronę rosyjską wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.


INFORMACJE

ROSYJSKIE CENTRUM WIZOWE

Dla złożenia dokumentów na wyrobienie wizy rosyjskiej radzimy Państwu zgłośić się do Rosyjskiego Centrum Wizowego, które znajduje się pod adresem: Gdańsk, ul. Partyzantów 8/102, strona...

UWAGA KOMPANII TRANSPORTOWYCH !

Zgodnie z informacją Ministerstwa transportu Federacji Rosyjskiej, od dnia 15  kwietnia b.r. na terytorium Federacji Rosyjskiej wchodzą w życie zmiany w trybie funkcjonowania systemu...