Słowo powitalne Konsula Generalnego

 

Szanowni Internauci i Goście strony internetowej Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku!

Witam Państwa na naszej Stronie.
 

We współczesnym życiu międzynarodowym na pierwszy plan coraz bardziej wysuwają się takie pojęcia jak dynamizm, współzależność, współpraca, w tym współdziałanie w poszukiwaniu odpowiedzi na nowe wezwania i zagrożenia.

Wszystko to jest charakterystyczne również dla stosunków rosyjsko-polskich, w tym ich wymiaru regionalnego. Dla Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku jest to tym bardziej aktualne, że w składzie naszego okręgu konsularnego są województwa, sąsiadujące z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Otwierają się tu szerokie możliwości dla rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy, w tym kontaktów międzyludzkich, w czym Konsulat Generalny odgrywa ważną rolę.
 

Zamierzamy i w przyszłości czynić to w sposób otwarty, korzystając ze współczesnych technologii i umożliwiając wszystkim osobom zainteresowanym dostęp do informacji o działalności Konsulatu Generalnego, jak również o podstawowych założeniach rosyjskie polityki zagranicznej.

Mam nadzieję, że nasza strona przyciągnie Państwa uwagę.

Z najlepszymi życzeniami,

Alexander Karachevtsev
Konsul Generalny Rosji w Gdańsku