Ogłoszenia

UWAGA

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy że w dniach 2 - 6 stycznia 2017 roku Konsulat Generalny będzie nieczynny.


***

Dziękujemy wszystkim organizacjom i obywatelom, którzy złożyli kondolencje w związku z katastrofą samolotu TU-154 nad Morzem Czarnym, na pokładzie którego znajdowały się 92 osoby.

Dziękujęmy, że rozdzieliliście z nami gorycz straty.


ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W KONSULACIE GENERALNYM ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE REJESTRACJI W KOLEJCE ELEKTRONICZNEJ:

ZAPISAĆ SIĘ W SPRAWIE WIZY (ENGLISH VERSION)

PRZY REJESTRACJI KILKU CZŁONKÓW RODZINY KAŻDA OSOBA MUSI BYĆ ZAPISANA ODDZIELNIE

 


UWAGA!

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku informuje, że w związku z decyzją władz Rzeczypospolitej Polskiej od 4 lipca b.r. tymczasowo wstrzymuje się przekroczenie granicy rosyjsko-polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej na podstawie zezwoleń, wydanych w ramach małego ruchu granicznego (MRG).

Analogiczne tymczasowe ograniczenia są wprowadzane przez stronę rosyjską wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.


UWAGA

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskich Centrach Wizowych w Gdańsku (adres: ul. Partyzantów 8, lok. 102, 80-254 Gdańsk, +48 22 5640902, www.poland-ifs.com, info@poland-ifs.com) i w Olsztynie (adres: ul. Dąbrowszczaków 18/11, 10-540 Olsztyn,  +48 22 564 09 80, www.poland-ifs.com, info@poland-ifs.com) lub osobiście w Konsulacie Generalnym po uprzednim zarejestrowaniu się TUTAJ

Patsz szczegóły

Dokumenty na zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego są składane w Rosyjskich centrach wizowych w Gdańsku i Olsztynie. UWAGA ! Opłata za zezwolenia jest dokonywana bezpośpednio w Centrum Wizowym. Środki wpłacone przez interesantów nie w Centrum Wizowym nie podlegają zwrotowi.


Aktualności

UWAGA KOMPANII TRANSPORTOWYCH !

Zgodnie z informacją Ministerstwa transportu Federacji Rosyjskiej, od dnia 15  kwietnia b.r. na terytorium Federacji Rosyjskiej wchodzą w życie zmiany w trybie funkcjonowania systemu...

ROSYJSKIE CENTRUM WIZOWE

Dla złożenia dokumentów na wyrobienie wizy rosyjskiej radzimy Państwu zgłośić się do Rosyjskiego Centrum Wizowego, które znajduje się pod adresem: Gdańsk, ul. Partyzantów 8/102, strona...