Aktualności

Powrót

O złożeniu wieńców z okazji 78. rocznicy bitwy pod Lenino.

12 października b.r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez władze miasta i organizacje kombatanckie uroczystość złożenia wieńców z okazji 78. rocznicy rozpoczęcia szlaku bojowego polskich jednostek wojskowych, utworzonych na terenie Związku Radzieckiego. W obchodach pod pomnikiem „Tym, co za polskość Gdańska” wzięli udział Prezydent miasta Pani Aleksandra Dulkiewicz, przedstawiciele Urzędu Marszałkowsiego Województwa Pomorskiego, pracownicy Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, organizacje kombatanckie, uczniowie szkół, żołnierze Garnizonu gdańskiego, pracownicy straży pożarnej i policji, przedstawiciele korpusu konsularnego, mediów oraz społeczeństwa miasta.

W swoim przemówieniu Konsul Generalny Rosji w Gdańsku Pan Sergiej Semionow podkreślił znaczenie udziału polskich jednostek wojskowych w walce z hitlerowskimi Niemcami. Bitwa pod Lenino w dniach 12-13 października 1943 r. stała się chrztem bojowym I. dywyzji piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Po raz pierwszy polscy żołnierze walczyli ramię w ramię z żołnierzami Armii Czerwonej przeciwko wspólnemu wrogowi. Rozpoczęty pod Lenino szlak bojowy stał się początkiem radziecko-polskiego braterstwa broni.

Wracając do wydarzeń tamtych dni, Konsul Generalny przypomniał o konieczności wspólnych wysiłków w celu utrzymania i umocnienia pokoju na świecie.