Aktualności

Powrót

UWAGA KOMPANII TRANSPORTOWYCH !

Zgodnie z informacją Ministerstwa transportu Federacji Rosyjskiej, od dnia 15  kwietnia b.r. na terytorium Federacji Rosyjskiej wchodzą w życie zmiany w trybie funkcjonowania systemu pobierania opłat w ramach rekompensaty szkód wyrządzonych drogom samochodowym wspólnego użytku o znaczeniu federalnym przez środki transportowe o wadze powyżej 12 ton (system „Platon”).

Nowe karty marszrutowe będą mogli załatwiać tylko zarejestrowani użytkownicy systemu „Platon”. Od wskazanej daty zostaną uchylone jednorazowe karty marszrutowe, które przewoźnicy załatwiają teraz w trybie uproszczonym. Taki tryb opłaty ze wskazaniem minimalnych danych rejestracyjnych był miarą czasową, wprowadzoną dla wygody właścicieli środków transportowych. Również od wskazanej daty zostanie ustalony 7-dniowy termin ważności kart marszrutowych.

Oprócz tego, z dnia 15 kwietnia b.r. będzie można złożyć wniosek do uzyskania prawa pracy w systemie „Platon” w reżymie „opłaty odroczonej”. Przejście do „opłaty odroczonej” pozwoli użytkownikom wnosić opłatę za dokonany przejazd w ciągu miesiąca, który następuje po miesiącu rozrachunkowym. W taki sposób przewoźnicy zarejestrowani będą mieli możliwość wniesienia opłaty do funduszu drogowego Federacji Rosyjskiej już po rozliczeniach finansowych z nadawcami ładunków, a nie poprzez wpłatę zaliczkową.

Szczegółowe informacje na temat wskazanych zmian są na stronie internetowej www.platon.ru.