Wizy do Rosji

Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.
Uwaga: Przed wydrukiem formularza wniosku wizowego należy się upewnić, że w oknie "Drukuj", rubryce "Rozmiar i obsuga stron" kropka  najduje się w okienku "Faktyczny rozmiar" jak przedstawiono na
zrzucie ekranu.

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: ul. Partyzantów 8, lok. 101 80-254 w Gdańsku lub w Centrum Wizowym przy ul. Dąbrowszczaków 18 lok. 11 w Olsztynie (http://vfsglobal.com/russia/poland/, e-mail: info.rupol@vfshelpline.com) lub w Konsulacie po uprzednim zarejestrowaniu się tutaj (w przypadku braku wolnych miejsc w kolejce elektronicznej prosimy składać dokumenty w Rosyjskie Centrum Wizowe).

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

W celu podniesienia jakości usług świadczonych interesantom, wnioskującym o wydanie wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej, w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku funkcjonuje Rosyjskie Centrum Wizowe w Gdańsku z siedzibą przy ul. Partyzantów 8, lok. 101, 80-254 Gdańsk.

Do zadań Centrum należy przyspieszenie i ułatwienie procedury uzyskania wizy, stworzenie maksymalnie wygodnych warunków dla interesantów, wyjaśnienie im przepisów dotyczących wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej, sprawdzenie kompletności dokumentów, stanowiących podstawę dla wydania wizy, oraz reprezentacja interesów petentów w wydziale konsularnym Ambasady (Konsulacie Generalnym) podczas składania (odbioru) dokumentów w ich imieniu.

Podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania wizy, oraz procedowanie w sprawie wydania samej wizy obywatelom obcych państw poza granicami Federacji Rosyjskiej pozostaje prerogatywą rosyjskich urzędów konsularnych.

Dla interesantów zachowuje się możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów w rosyjskiej placówce zagranicznej w celu uzyskania wizy. Taka możliwość realizowana jest poprzez rejestrację elektroniczną na wizytę na stronie internetowej urzędu konsularnego http://gdansk.kdmid.ru/queue. Po zarejestrowaniu się, prosimy wydrukować oraz zabrać ze sobą potwierdzenie rejestracji do Konsulatu.

W celu zapobieżenia próbom oszustw w systemie online rejestracji placówka zagraniczna przyjmuje dokumenty wyłącznie od tych osób, dane personalne których zostały podane w systemie podczas wypełnienia wniosku. W przypadku wystąpienia rozbieżności między podanymi w systemie informacjami a danymi wnioskodawcy, dokumenty którego są składane w placówce zagranicznej, one nie są akceptowane do rozpatrzenia. Rezerwacja w systemie jednego terminu wizyty w placówce przewiduje możliwość złożenia tylko jednego kompletu dokumentów.

 

Rodzaj wiz

p/zl.

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

150

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

150

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

301

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

902

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

150

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

0

- wiza na studia

301

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat

0

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym (nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa

300

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna

300

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

601

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy

1804

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej

300

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich

300

- wiza na studia

601

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat

0

- przeniesienie wizy do nowego paszportu

135

 


 

Uwaga! Ważne wizy w anulowanym paszporcie powinny być przeniesione do nowego paszportu. Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.