Współpraca Handlowo-Gospodarcza

Po wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008 r., który negatywnie odbił się na rosyjsko-polskiej współpracy gospodarczej w latach 2010-2012 obrót towarów między Rosją a Polską znów nabrał pozytywnej dynamiki. W 2013 r. wymiana handlowa, według danych statystyki rosyjskiej, wyniosła 27,9 mld.dol. (w tym 19,6 mld.dol. eksportu i 8,3 mld.dol. importu Rosji). Rosyjski eksport do Polski na 90% składa się z towarów paliwowych. Główne pozycje w polskim eksporcie do Rosji zajmują trzy grupy artykułów: maszyny i sprzęt, produkcja chemiczna, żywność i surowce rolnicze. Ważne pozycje obejmują również metale, drewno oraz wyroby papierowe i celulozowe.

 

Polska pozostawała w dziesiątce głównych partnerów handlowych Rosji, jej udział w rosyjskim handlu zagranicznym w 2013 r. wyniósł 3,3%. Rosja znajdowała się na drugim miejscu w strukturze handlu zagranicznego Polski, ustępując jedynie Niemcom, w tym była na 2 miejscu wśród importerów do Polski i na 5 – wśród jej eksporterów.