Ogłoszenia

Wizy dla członków rodzin posiadaczy kart FanID

W świetle rozwoju Ustawy Federalnej Nr 331-FZ z dnia 03.08.2018 r. O bezwizowym wjeździe posiadaczy kart Fun ID do Federacji Rosyjskiej na Mistrzostwa Świata w Rosji dodatkowo wprowadza się tryb ubiegania się o nieodpłatne rosyjskie wizy przez członków rodzin.

         Lista dokumentów niezbędnych dla złożenia w Konsulacie Generalnym Rosji w Gdańsku (po wcześniejszej rejestracji na niniejszej stronie internetowej) lub Rosyjskim Centrum Wizowym:

  • wypełniony i wydrukowany na stronie Konsulatu wniosek wizowy;
  • zdjęcie;
  • ubezpieczenie medyczne na czas pobytu;
  • podanie właściciela Fun ID o wspólnym wjeżdzie do Rosji;
  • kopii karty Fun ID I i dokumentu stwierdzającego stopień pokrewieństwa (rodzice, współmałżenkowie, dziadkowie, dzieci i wnuki, siostry i bracia).

W celu prawidlowego wypełnienia wniosku wizowego w odpowiednich rubrykach trzeba zaznaczyć:

rodzaj wizy – humanitarna;

cel wjazdu – towarzyszący członek rodziny;

termin ważności (wjazd od … do) - 3 miesiące (ale nie dłużej niż do dnia 31.12.2018 r.);

wiza jedno lub dwukrotna.


O karcie migracyjnej

Zgodnie z decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 sierpnia 2004 roku №413 "O karcie migracyjnej" przy wjeżdzie do Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany uzyskać i wypełnić kartę migracyjną, okazać ją osobie urzędowej organu kontroli granicznej, która po porównaniu informacji zawartej w karcie migracyjnej z informacją zawartej w jego wizie i paszporcie, odnotuje w karcie migracyjnej znak wjazdowy do Federacji Rosyjskiej.

Blankiety karty migracyjnej są wydawane cudzoziemcom podczas ich wjazdu do Federacji Rosyjskiej bezpłatnie przez urzędników kontroli granicznej lub przedstawicieli organizacji świadczących usługi transportowe na rzecz osób wjeżdżających na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Cudzoziemiec używa kartę migracyjną w okresie jego pobytu w Federacji Rosyjskiej i prezentuje ją wraz z innymi dokumentami do rejestracji w miejscu pobytu.

W przypadku uszkodzenia lub straty karty migracyjnej, cudzoziemiec w ciągu trzech dni musi poinformować przedstawicieli organów terytorialnych MSW Federacji Rosyjskiej w miejscu zamieszkania. Po prezentacji dokumentów, na podstawie których cudzoziemiec wjechał do Federacji Rosyjskiej, otrzyma on duplikat karty migracyjnej za darmo.

Po opuszczeniu Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany oddać kartę migracyjną osobom urzędowym władz granicznych na punkcie kontrolnym granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.


ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ

 

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  W  KONSULACIE  GENERALNYM  ODBYWA SIĘ  WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE REJESTRACJI W KOLEJCE ELEKTRONICZNEJ:

ZAPISAĆ SIĘ W SPRAWIE WIZY (ENGLISH VERSION)

PRZY REJESTRACJI KILKU CZŁONKÓW RODZINY KAŻDA OSOBA MUSI BYĆ ZAPISANA ODDZIELNIE


UWAGA!

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku informuje, że w związku z decyzją władz Rzeczypospolitej Polskiej od 4 lipca b.r. tymczasowo wstrzymuje się przekroczenie granicy rosyjsko-polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej na podstawie zezwoleń, wydanych w ramach małego ruchu granicznego (MRG).

Analogiczne tymczasowe ograniczenia są wprowadzane przez stronę rosyjską wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.


INFORMACJE

UWAGA KOMPANII TRANSPORTOWYCH !

Zgodnie z informacją Ministerstwa transportu Federacji Rosyjskiej, od dnia 15  kwietnia b.r. na terytorium Federacji Rosyjskiej wchodzą w życie zmiany w trybie funkcjonowania systemu...