Ogłoszenia

JAK OTRZYMAĆ PASZPORT KIBICA NA MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ 2018

Szanowni Państwo, informujemy że istnieje możliwość złożenia wniosku o otrzymanie "Paszportu Kibica" na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018.

Prosimy korzystać ze strony internetowej Fan-ID.

Prosimy również kożystać z podanej niżej instrukcji w języku angielskim.

Czym jest i jak otrzymać FanID

Informujemy również że korzystając z "Paszportu Kibica" (elektronicznego lub papierowego) Państwo mogą wjechać na teren Federacji Rosyjskiej najwcześniej 10 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 oraz wyjechać najpóźniej za 10 dni od ich ukończenia.

Informujemy również, że Państwa paszport (zagraniczny) powinien być ważny jak minimum do 25.07.2017 roku.

Dodatkowo prosimy Państwa zapoznać się z Informacją o porządku pobytu i rejestracji cudzoziemców podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.


O karcie migracyjnej

Zgodnie z decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 sierpnia 2004 roku №413 "O karcie migracyjnej" przy wjeżdzie do Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany uzyskać i wypełnić kartę migracyjną, okazać ją osobie urzędowej organu kontroli granicznej, która po porównaniu informacji zawartej w karcie migracyjnej z informacją zawartej w jego wizie i paszporcie, odnotuje w karcie migracyjnej znak wjazdowy do Federacji Rosyjskiej.

Blankiety karty migracyjnej są wydawane cudzoziemcom podczas ich wjazdu do Federacji Rosyjskiej bezpłatnie przez urzędników kontroli granicznej lub przedstawicieli organizacji świadczących usługi transportowe na rzecz osób wjeżdżających na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Cudzoziemiec używa kartę migracyjną w okresie jego pobytu w Federacji Rosyjskiej i prezentuje ją wraz z innymi dokumentami do rejestracji w miejscu pobytu.

W przypadku uszkodzenia lub straty karty migracyjnej, cudzoziemiec w ciągu trzech dni musi poinformować przedstawicieli organów terytorialnych MSW Federacji Rosyjskiej w miejscu zamieszkania. Po prezentacji dokumentów, na podstawie których cudzoziemiec wjechał do Federacji Rosyjskiej, otrzyma on duplikat karty migracyjnej za darmo.

Po opuszczeniu Federacji Rosyjskiej cudzoziemiec jest zobowiązany oddać kartę migracyjną osobom urzędowym władz granicznych na punkcie kontrolnym granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.


ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ

 

PRZYJMOWANIE  INTERESANTÓW  W  KONSULACIE  GENERALNYM  ODBYWA SIĘ  WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE REJESTRACJI W KOLEJCE ELEKTRONICZNEJ:

ZAPISAĆ SIĘ W SPRAWIE WIZY (ENGLISH VERSION)

PRZY REJESTRACJI KILKU CZŁONKÓW RODZINY KAŻDA OSOBA MUSI BYĆ ZAPISANA ODDZIELNIE


UWAGA!

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku informuje, że w związku z decyzją władz Rzeczypospolitej Polskiej od 4 lipca b.r. tymczasowo wstrzymuje się przekroczenie granicy rosyjsko-polskiej przez obywateli Federacji Rosyjskiej na podstawie zezwoleń, wydanych w ramach małego ruchu granicznego (MRG).

Analogiczne tymczasowe ograniczenia są wprowadzane przez stronę rosyjską wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.


INFORMACJE

ROSYJSKIE CENTRUM WIZOWE

Dla złożenia dokumentów na wyrobienie wizy rosyjskiej radzimy Państwu zgłośić się do Rosyjskiego Centrum Wizowego, które znajduje się pod adresem: Gdańsk, ul. Partyzantów 8/102, strona...

UWAGA KOMPANII TRANSPORTOWYCH !

Zgodnie z informacją Ministerstwa transportu Federacji Rosyjskiej, od dnia 15  kwietnia b.r. na terytorium Federacji Rosyjskiej wchodzą w życie zmiany w trybie funkcjonowania systemu...