Aktualności

Powrót

Wybory do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej

19 września 2021 r. w Rosji odbyły się wybory deputowanych do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. O prawo wstąpienia do najwyższego organu ustawodawczego Rosji walczyło czternaście partii politycznych.

Obywatele rosyjscy stale lub czasowo przebywające w Polsce otrzymali również możliwość oddania swojego głosu w Konsulacie Generalnym Rosji w Gdańsku. W rosyjskiej placówce konsularnej w Gdańsku powstał lokal wyborczy nr 8256, który przyjmował każdego obywatela Rosji, który chciał zagłosować na partię polityczną z listy federalnej lub kandydata z okręgu wyborczego. Lokal wyborczy działał od godź. 8 rano do godź. 20 wieczorem.

Podczas pracy lokalu wyborczego zagłosowało 123 osóby. Wybory w Konsulacie Generalnym odbyły się w obecności obserwatora z Rosyjskiej Zjednoczonej Partii Demokratycznej „JABLOKO”.