Dokumenty na zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

1. wypełniony i podpisany wniosek z przyklejonym zdjęciem 3,5 x 4,5 cm;

 

2. ważny paszport;

 

3. dowód osobisty i jego kserokopia (w przypadku, jeżeli dowód osobisty został wydany mniej niż 3 lata temu – stary dowód lub zaświadczenie, potwierdzające fakt stałego zameldowania na terenie przygranicznym w ciągu ostatnich trzech lat i dłużej).

 

Dodatkowo:

 

dla osób niepełnosprawnych – zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy;

 

dla osób poniżej 16 lat – kserokopia dowodu osobistego rodzica, kserokopia aktu urodzenia, zaświadczenie, potwierdzające fakt zamieszkania na terenie przygranicznym w ciągu trzech lat i dłużej.